Kongres Środowisk Kresowych RP. Tożsamość-Pamięć-Przyszłość oraz Konferencja naukowa: Wołyń’43: Walka o Pamięć – Walka o Polskę

Ks. Bp Marian Buczek, o. dr Tadeusz Rydzyk, ks. Tadeusz Isakowicz-Zalewski, prof. Włodzimierz Osadczy, a także kilkudziesięciu wybitnych naukowców i badaczy dawnych kresów RP wzbogacą program Kongresu Środowisk Kresowych, który 22 i 23 czerwca odbędzie się w Lublinie.

To wyjątkowe wydarzenie – przekonuje prof. Włodzimierz Osadczy, organizator spotkania i prezes Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Kresowego. Wezmą w nim udział wybitne postaci środowisk kresowych. Wierzę, że konferencja jeszcze wydatniej zjednoczy nasze środowisko i sprawi, że głos towarzystw kresowych będzie mocniej słyszalny.

Kongres organizuje: Instytut Pamięci i Dziedzictwa Kresowego w Lublinie wraz Instytutem Pamięci Narodowej w Lublinie, a także Akademickim Klubem Myśli Społeczno-Politycznej VedeMecum KUL. Patronat nad kongresem objął JE ks. abp Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski.

Program (ramowy)

22 czerwca (piątek)

Konferencja naukowa

9.30 – rozpoczęcie konferencji

Słowo powitania

Referaty:

Część referatów będzie wygłoszona w dwóch sekcjach.

Ks. Bp Marian Buczek (Charków-Zaporoże-Lwów), Kościół rzymskokatolicki na Ukrainie wobec pojednania polsko-ukraińskiego w miłości i prawdzie.

Prof. dr hab. Ryszard Szczygieł (Lublin), Kształtowanie się przestrzeni kresowej w ciągu dziejów polskich.

Dr Anna Łucka (Paryż), Ks. Władysław Kardynał Rubin i Stanisław Łucki- kresowiacy i przyjaciele od Lwowa poprzez Paryż i Rzym.

Ks. dr hab. prof. UAM Bernard Kołodziej TCHR (Poznań), Księża Chrystusowcy na Kresach.

Stanisław Srokowski (Wrocław), Kresy jako wartość moralna.

Dr hab. prof. Włodzimierz Osadczy (Lublin), Społeczne i historyczno-kulturowe uwarunkowanie Rzezi Wołyńskiej.

Marcin Skalski (Warszawa), Zbrodnie na Polakach w czasie wojny polsko-ukraińskiej 1918-1919 r. jako preludium Rzezi Wołyńskiej.

Ks. prof. dr hab. Józef Marecki (Kraków), Geneza ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów na ziemiach południowo-wschodnich Polski w latach II wojny światowej.

O. dr Tadeusz Rydzyk (Toruń), Świadectwa sprawiedliwych drogą do prawdy i pojednania.

Dr hab. prof. Bogusław Paź (Wrocław), Współczesne oblicza kłamstwa wołyńskiego.

Prof. dr hab. Marian Malikowski (Rzeszów), Rola pamięci historycznej o zagładzie Polaków na Wschodzie w życiu społeczeństwa polskiego.

Dr hab. Andrzej Zapałowski (Przemyśl), Mit UPA na Podkarpaciu. Geneza ukraińskich formacji nacjonalistycznych i ich udział w ludobójstwie.

Dr Leon Popek (Lublin), Doły śmierci na ziemiach kresowych. Losy szczątków ofiar ludobójstwa.

Prof. dr hab. Czesław Partacz (Koszalin), Ukraińskie organizacje w Polsce wobec ideologii nacjonalistycznej.

Bogdan Gambal (Gorlice), Łemkowska mniejszość etniczna wobec propagandy nacjonalizmu ukraińskiego.

Ks. prof. dr hab. Roman Dzwonkowski SAC (Lublin), Od polskiego Kościoła do Kościoła Polaków. Przemiany tożsamościowe Kościoła rzymskokatolickiego na Wschodzie.

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski (Kraków), Czy Ukraiński Kościół Greckokatolicki może być partnerem do dialogu o pojednaniu?

Marta Axentowicz-Bohosiewicz, Maciej Bohosiewicz (Warszawa), Pamięć Kresów i martyrologii ludobójstwa kresowego wśród Ormian polskich.

Dr Adam Kulczycki (Strasburg-Rzeszów), Herezja nacjonalizmu przeszkodą do porozumienia Kościołów greckokatolickiego i rzymskokatolickiego.

Dr Renata Pomarańska (Rzeszów), Literatura piękna „nośnikiem pamięci” o martyrologii Kresów.

 Hotel Huzar, ul. Spadochroniarzy 9.

19.00 – uroczysta kolacja

23 czerwca (sobota)

 9.00 – Msza św. w kościele MB Zwycięskiej, ul. Narutowicza 6.

Mszy św. będzie przewodniczył JE ks. bp. Marian Buczek, biskup senior diecezji Charkowsko-Zaporoskiej na Ukrainie.

Przemarsz Uczestników Kongresu i zapalenie zniczy pamięci na Placu Litewskim

11.00 Panel dyskusyjny z udziałem liderów organizacji kresowych, hierarchów i kapłanów, polityków, działaczy społecznych.

Prezentacja książki „Nie zabijaj. Kościół wobec ludobójstwa” – pracy zbiorowej wydanej przez Lubelski IPN i Centrum UCRAINICUM KUL.

Prezentacja książek – nowości o tematyce kresowej.

Hotel Huzar

14.00 Przerwa obiadowa

Hotel Huzar

15.00 Kontynuacja obrad i zamknięcie Kongresu

Z poważaniem

Dr hab. Włodzimierz Osadczy, prof. KUL

Prezes Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Kresowego